Friday, July 31, 2009

புரியாத காதலியே....


கார்மேகம் கலைகையிலே
பூலோகம் வரள்கிறதே
நீ நீங்கிப் போகையிலே
என் இதயம் வாடியதே..!

சோகம் என எண்ணி
சோர்ந்து இருக்கையிலே
மடி தந்து என்னை
தோள் தட்டிக் கொடுத்தாயே..!

காலைஎன்ன மாலைஎன்ன
மனசெல்லாம் நீதானே..
பகை வந்து கொல்லாமல் -உன்
பார்வையிலே கொன்றவள் நீதானடி..

உள்ளத்தை உருக்கி
மனதைக் கொள்ளையிட்டு
தூக்கத்தை வருடிவிட்டு
உயிரை மெல்கிறாய் ஏனடியோ..!

உன்னினைவில் நானிருந்து
என்னை மறக்கையிலே..
உடலங்கள் இரண்டேனும்
உயிரொன்று தானடி....

ஊடலும் கூடலும்
உள்ளதுதான் காதலடி
காதலில் கூடாது.......
என்றும் ஊடலடி..

பிரிந்து வாழும் நிலையிருந்தும்
சட்டைப் பையில் உன் படமே..!
தொடர்பு சாதனம்
துணையிருக்க...
துடித்து வாழ்வது ஏனடியோ..

சினிமா பார்த்த ஞாபகமும்
சிரித்துக் குலுங்கிய பூவனமும்
முத்தமிட்ட கைகளையும்
அள்ளி அணைத்த கூந்தலையும்
நினைத்துப் பார்க்கையிலே
வெந்து போகுதடி என் உள்ளமே..! .

பாசத்தில் அடிமையாகி
நேசத்தால் எனைத் தந்தேன்
வாழ்விற்கு இலக்கணமாய்
கூறிய வார்த்தைகளை
கூறிட்டுப் போனவளே………!

உன்னிடத்தில் சரணடைந்தால்
எனை உடைத்துப் போவாயோ..?
விடை பெற்றுப் போகையிலே
விழியே…எனை நினைப்பாயோ..?

தேசம் கடந்து வந்தேன்
தேம்பி அழுதாயடி...
நிதமும் உன் நினைவுகளால்
நித்திரையைத் தொலைத்தேனடி..

படுக்கையில் புரண்டாலும்
தூக்கம் இல்லையடி
மறக்கத்தான் நினைக்கிறேன்
நினைவெல்லாம் நீதானடி.
வாழ்வது உனக்காகவே
நீயின்றி ஒரு வாழ்வா..?

நட்புடன்
அஜன்
www.priyanga2008.blogspot.com

Thursday, July 30, 2009

சொர்க்கமே என் கிராமம்


அழகிய நீரோடை
அருமைப் பசுந்தென்றல்
இதமான சிட்டின்
இதயகானம்..
இரையும் வண்டின்
இசைவெள்ளம்..
பாயும் வேங்கையினம்
தாவும் குரங்கினம்
ஏகபொழில் கொண்ட
கிராமம்

பனையோலை கட்டி
தடியால் வரிந்து
கால் தட்டும் சுவர்
ஒற்றைக் குடிசைக்குள்
அத்தனை பிஞ்சுகளும்
அன்புத் தாயருகே
உறங்கையில் சொர்க்கம்..

புழுதிப் படுக்கையும்
கட்டிய சுண்டுவிரல்
அடிக்க ஊர்க்குருவி
அருந்த அருவிநீர்
அமிர்தம் தானே..!
சுட்டது கால்வாசி
சுடாதது முக்கால்
பறித்துண்ட ஞாபகம்
என் மனதில்.!

கூட்டமாக நண்பர்கள்
கூடியதும் சொர்க்கம்
நாம் செய்வது
நன்று என்று
நமக்குள் எண்ணம்..

பறந்தது கிளிகள்
கூட்டை விட்டு
சிதைந்தது சொர்க்கம்
ஒவ்வொரு திசையில்..!
வெம்பிப் பழுத்தன
இலைகள்
நரகம் என்பது
நரகமா..!

நம் வாழ்வில்
எம் குடிசை
சொர்க்கம் தான்....
மற்றவைகள் எல்லாம்
மறைந்த மறைந்த
வாழ்வே ....!!.

நட்புடன்
அஜன்
www.priyanga2008.blogspot.com

சிதறிய நீர்த்துளிகள்


காலம் கடந்தும்
என் உள்ளக் கமலவாசனை
மாறாதவளாய்
கண்டதும் அன்றலரும்
மல்லிகை மொட்டாய்
விழியோரம் விரைந்து
திறந்தது..
அல்லியில் பூத்த நீர்...

ஏந்தவும் முடியாமல்
ஏற்கவும் முடியாமல்
வெந்தது மனம் அந்தியில்
என் உள்ளத்து வேதனை
அவள் அறிவாளோ.....!
அவளது படலை
அறியும் .....!

செந்தேன் சிந்தும்
அவள் செவ்விதழ் ..
காந்தள் மலர் விழிகளில்
நீர் வற்றி நீறிய
நெருப்புப் படுக்கை
போல்
வெறுமை காட்டியது ..

துள்ளித் திரியும்
காதல் வானில்
சிறகொடிந்து
இடைவானில்
சீர்குலைந்தது ..
என் காதல் ..!

சிறு தூறல்
அவள் பேச்சு
சிட்டின் சிறகொலி
அவள் சிரிப்பு
இன்று
இறக்கை ஒடிந்தது
என் காதல்..

வலி ஒருமுறை
காதல் வலி
காலம் முடியும் வரை
என்று உன்னை நான்
சேர ....
என்னுயிர் உன்னோடும்
வெறும் கூடு
என்னோடும் ...
சேருமா என் காதல்..!!

நட்புடன்
அஜன்